Om PJs

Om PJ Fastigheter


PJ Invest AB ägs tillika delar av Jan Persson och Per Klubb. Bolaget startades februari 2004 med förvärvet av Ugglan i Filipstad och har sedan dess haft en tillväxt med förvärv i Filipstad, Karlskoga och Degerfors. Dotterbolag är PJ Fastigheter, PJ Industrifastigheter samt PJ Centrum Fastigheter.

Affärsidé


PJ Fastigheter skall skapa en långsiktig värdetillväxt genom att vara en aktiv färvaltare, förvärv och investeringar skall ske för att höja beståndets värde.


Framtida investeringar och förvärv skall ske centralt på orter i östra Värmland. Respektive förvärv skall ge god och konkurrenskraftig avkastning på investerat kapital.


Styrelsens affärsidé är att förvärva, förvalta, färädla och sälja fastigheter.


PJ Fastigheter skall bedriva en effektiv och kundnära förvaltning som syftar till att skapa långsiktiga relationer med hyresgäster och samarbetspartners. Allt arbete skall präglas av kvalitet och hänsyn skall tas till miljöaspekter.


Framtida utveckling

Söker du boende eller lokal?