Tips för hyresgäster

Tips för hyresgäster


Vid inflyttning


Övertag av nycklar samt deltagande vid besiktning sker efter överenskommelse med fastighetsägarna Glöm ej att anmäla nytt elabonnemang avseende Din hushållsel. Tag reda på avflyttande hyresgästs telefonnummer för snabbare inkoppling av Ditt nya telefonnummer.


Hyran


Hyran skall betalas i förskott och erläggas senast sista vardagen före varje kalendermånads början.


Felanmälan


Felanmälan skall i första hand göras till fastighetsskötaren på orten där Du bor och i andra hand till fastighetsägarna. Fel av mindre akut karaktär kan du anmäla här.


Sophantering


Tänk på att knyta soppåsen väl innan du kastar den i soptunnan.


Tvättstugorna


Städa efter nyttjande samt rengör filter i torktumlare om sådan finnes. Respektera de tvättider som gäller.


Vad är störande?


I hyreslagen uttrycks: Det åligger hyresgästen att väl vårda lägenheten och vad som hör till denna samt vid dess nyttjande iaktta allt som fodras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.


Vad gör jag om grannarna stör?


Tag i första hand kontakt med Din störande granne och tala om att Du blir störd. Om grannen mot förmodan ej upphör med sitt störande, skall Du kontakta oss. Vi försöker då gemensamt lösa problemet. Att få klagomål är allvarligt. En störande hyresgäst riskerar att förlora rätten till sin lägenhet. Vid problem som är svåra att lösa är det viktigt att Du som blivit störd antecknar vem som stör dig samt tidpunkter för störandet.


Andrahandsuthyrning


För att Du skall få hyra ut i andra hand behövs tillstånd från oss. Beaktansvärda skäl krävs för att Du skall få hyra ut lägenheten, t ex studier eller tidsbestämt arbete på annan ort. Vid uthyrning är det Du såsom förstahandshyresgäst som ansvarar för lägenheten och att hyran betalas i tid. Vid olaga andrahandsuthyrning mister Du hyresrätten.


Uppsägning


Uppsägning skall alltid ske skriftligen. Uppsägningstiden är tre månader och gäller från kommande månadskifte och tre månader framåt. Ex. om Du säger upp lägenheten den 4 maj gäller uppsägningen från 1 juni och tre månader framåt. Avflyttningsdag blir således 1 september senast kl. 12.00 (eller första vardagen i månaden).


När du flyttar

•Lägenheten skall vara noggrant städad och rengjord. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen.

•Alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten såsom dörrar, hatthyllor mm skall finnas i lägenheten. Är Du osäker ring fastighetsägaren.

•Besiktning av lägenheten skall i normala fall göras när lägenheten är tömd / städad och efter överenskommelse med fastighetsägaren.

•Samtliga nycklar som hör till lägenheten skall vara återlämnade senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen (eller första vardagen i månaden).

•Skulle Du inte fullgöra någon av skyldigheterna enligt ovan tvingas vi debitera Dig för motsvarande kostnader.

•Glöm ej att säga upp Ditt elabonnemang avseende hushållsel.


Hemförsärking


Att hemförsäkringen ersätter saker som stjäls vid ett inbrott eller skadas i en brand vet du säkert. Det finns många fler händelser där hemförsäkringen kan bespara dig stora utgifter.


Om du som hyresgäst genom vårdslöshet orsakar en brand, en vattenskada kan du tvingas att betala fastighetsförsäkringens självrisk eller själva reparationen. Det kan handla om belopp på 40 000 kronor och uppåt. Om du har en hemförsäkring träder ansvarskyddet in och du betalar bara självrisken på din egen hemförsäkring.


Om du inte kan bo kvar i din lägenhet efter en brand, är din hyresvärd inte skyldig att ordna en tillfällig bostad åt dig. Har du en egen hemförsäkring hjälper försäkringsbolaget dig med en bostad och extra utgifter för denna. Även om du själv är försiktig så kan en brand uppstå i någon annans lägenhet medföra att du inte kan bo kvar i din lägenhet. För att få hjälp, ersättning för skadorna måste du ha en egen hemförsäkring.